Mamy 25 lat doświadczeń zawodowych

Byliśmy praktykami działając w organizacjach na różnych ich szczeblach.

Posiadamy gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne

Nasze kariery rozwijały się w firmach produkcyjnych, usługowych, jak i na uniwersytecie.

Realizowaliśmy różnorodne projekty

Między innymi:

budowa systemów płacowych i premiowych
ocen pracowniczych
transformacji LEAN
badania potencjału kadry managerskich

Realizacja projektów w różnych kulturach

Działaliśmy w firmach i organizacjach o bardzo różnorodnych korzeniach narodowych, między innymi:

polskim
brytyjskim
szwajcarskim
amerykańskim

Posiadamy dyplomy i uprawnienia różnych organizacji

Akademia Lean (LEIP)
NLP
SLG Thomas International
Uniwersytet Warszawski

Chcesz dowiedzieć się więcej?