Szkolenie:

pomaga pracownikowi identyfikować się z firmą oraz ułatwia mu zrozumienie celów i strategii działania
jest kluczowym ogniwem w rozwoju pracownika
poprzez wykonywanie zadań oraz udzielanie sobie wzajemnej informacji zwrotnej poprawia relacje w firmie
wpływa pozytywnie na umiejętności menedżerskie kadry kierowniczej, co skutkuje wzrostem motywacji i wydajności całego zespołu
pełni funkcję motywacyjną, jako forma nagrody i wyróżniania przez pracodawcę
informacje zdobyte na szkoleniach pomagają pracownikowi spojrzeć z perspektywy na swoją pracę oraz wykonywanie codziennych czynności
dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji na kursach jest także alternatywą dla zwolnień i zatrudniania nowych pracowników, czyli tzw. procesu fluktuacji kadry
inwestowanie w szkolenia pracownicze wzbogaca wizerunek firmy na zewnątrz, jest ona postrzegana jako organizacja pozwalająca im się rozwijać

Chcesz dowiedzieć się więcej?